Berita Harian

by info.pkbn • | | 0 comments
BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 17 Julai. - Kegiatan keugamaan digiatkan bagi menyemarakkan bulan Ramadan, majlis-majlis bertadarus dan khatam Al-Qur’an terus giat dilaksanakan bagi meraih dan mendapatkan ganjaran pahala dan keberkatan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wata’ala dalam bulan ini. ...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN), Perkampungan Sukan Berakas. 14hb Disember 2014 Alhamdulillah dan tahniah kepada Pelatih PKBN yang telah terpilih untuk mengikuti latihan PKBN yang telah bermula pada hari ini, 14hb Disember 2014 sehingga 16hb Mac 2014 nanti. Seramai 313 orang ...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Sabtu, 18/10/2014 Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara, Perkampungan Sukan, Berakas. Pada hari ini Pelatih Platun 1 dan 4 akan berpeluang untuk mendengarkan taklimat daripada Program MOE "Belia Aset Negara". Mereka juga berpeluang untuk membuat aktiviti yang telah dikendalikan ...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 27 Ogos. Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) memerlukan penambahbaikan secara berterusan mengikut keadaan semasa dan keperluan negara. Sebuah buku panduan pelatih PKBN telah dicetak dan diagihkan kepada para pelatih yang bertujuan untuk memberikan kefaham...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Rabu, 05hb Februari 2014 Pada pagi ini kesemua Para Pelatih terlah bergerak ke Sekolah Menengah PAP MASNAH untuk membuat Latihan Hari Kebangsaan sempena Hari Kebangsaan yang ke-30 ini nanti. Para Pelatih Platun 3 & 7 akan melakukan aktiviti berkawad di Padang Kawad PKBN. Manakala Pelat...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Khamis, 16hb Januari 2014 Pada petang ini Pelatih Platun 1 & 7 akan bergerak untuk balik ke Kem Latihan PKBN, Perkampungan Sukan Berakas. Seperti biasa Pelatih Platun 4 telah berpeluang untuk mempelajari Asas Pertolongan Cemas di bilik kuliah PKBN yang telah di kendalikan oleh Megamas ...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Pada hari ini Pelatih Platun 1 & 7 telah bergerak ke Pusat Outward Bound di Daerah Temburong selama 2 hari yang mana di sana mereka berpeluang untuk membuat banyak aktiviti seperti salah satunya ialah Kegiatan tali-menali. Pelatih Platun 4 telah menjalani Program Asas Pertolongan Cemas ya...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Pada hari ini Pelatih Platun 2 telah berpeluang untuk mempelajari Program Asas Pertolongan Cemas di mana mereka akan belajar seperti bagaimana cara merawat pesakit yang memerlukan bantuan seperti bantuan pernafasan dan lain-lain. Pelatih Platun 3, 7 & 6 telah mempelajari Program Motiv...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Perkampungan Sukan, Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara 11/12/2013 - Selasa Ketibaan Rombongan "Leadership Development Programme" ke Kem Latihan PKBN pada jam 09.45 pagi ini dimana Rombongan ini akan mendengarkan Taklimat PKBN dan persembahan daripada Pelatih Pengambilan Pert...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Pada hari ini Pelatih Platun 1 dan 3 telah menjalani Program Keusahawanan di Dewan Kuliah Program Khidmat Bakti Negara yang telah dikendalikan oleh Ilmu Alim. Mereka juga akan bergerak untuk menuju ke Pusat Promosi Kesihatan untuk menjalankan aktiviti Program Kesedaran Terhadap Kesihatan. Man...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Pada hari ini Pelatih Platun 1 & 2 berpeluang untuk mendengarkan taklimat Undang-Undang Jalan Raya di Dewan Kuliah 3 Kem Latihan PKBN, Perkampungan Sukan. Pelatih Platun 3 juga berkesempatan untuk membuat Praktikal Asas Pertolongan Cemas yang telah dikendalikan oleh Pusat Kesihatan Ong Su...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Para Pelatih Platun 1 dan 2 telah bergerak ke Birau, Tutong untuk membuat kerja kemasyarakatan di salah sebuah rumah klient yang bernama Dyg Rauyah binti Tuah yang mana di sana mereka akan menolong beliau untuk membersihkan rumah dan kawasan sekeliling seperti memotong rumput-rumput yang panja...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Pada 01 September 2013, Seramai 135 orang Pelatih (100 pelatih lelaki dan 35 pelatih perempuan) telah melapor diri untuk memulakan latihan Program Khidmat Bakti Negara Pengambilan Pertama. Seperti Projek Rintis PKBN, para pelatih akan mengikuti latihan selama 13 minggu di Kem Latihan sementara...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Rabu, 06 Februari 2013 Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair Bin Haji Abdullah Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan telah menyempurnakan pembukaan resmi dan seterusnya menyaksikan latihan paintball bagi pelatih-pelatih PKBN3. Seramai 199 orang...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Rabu, 16 Januari 2013 Pada hari ini Pelatih Platun 3 & 4 akan mendengarkan kuliah Agama oleh Jabatan Mufti setelah itu mereka juga akan melakukan aktiviti daripada Biro Mencegah Rasuah, mereka juga berpeluang untuk melakukan aktiviti Program Keusahawanan yang telah dikendalikan oleh Ilmu ...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Sabtu, 05 Januari 2013 Pada hari ini pelatih platun 1, 2 & 3 telah berkesempatan untuk mendengarkan taklimat dan membuat lawatan di Jabatan Perikanan bertempat di Pusat Penyelidikan & Inovasi Biodiversiti. Manakala pelatih platun 4, 5 & 6 sedang membuat kerja kemasyarakatan sep...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Rabu, 02 Januari 2013 Pada hari ini pelatih Projek Rintis Ketiga PKBN Platun 1 telah menjalani latihan kawad, Platun 2 telah menjalani aktiviti Asas Pertolongan Cemas daripada MegaMas Training Company Sdn Bhd dan Platun 3 telah menjalani aktiviti Program Keusahawanan yang telah dianjurkan ole...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Khamis, 27/12/2012 Pada hari ini Pelatih Platun 1, 2 & 3 telah bergerak ke Bukit Shahbandar pada pukul 0700 pagi untuk mengikuti aktiviti 'Adventure Base Counseling' yang telah dikendalikan oleh JAPEM. Disana mereka telah menjalani pelbagai aktiviti yang telah disediakan. Manakala Pela...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Ahad, 09 Disember 2012 Kem Latihan Projek Rintis PKBN Perkampungan Sukan, Berakas Seramai 325 orang belia yang telah mendaftar untuk mengikuti Program Rintis Ketiga pada kali ini manakala hanya seramai 200 orang belia yang tercalon bagi mengikuti Projek Rintis Ketiga Program Khidmat Bakti ...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Selasa, 11 Disember 2012 Perkampungan Sukan, Berakas. Kemasukan pelatih-pelatih Projek Rintis Ketiga Program Khidmat Bakti Negara Pada Hari Ahad, 9 Disember 2012 di Perkampungan Sukan, Berakas. Seramai 200 orang pelatih iaitu 70 orang pelatih perempuan dan 130 orang pelatih lelaki yang te...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Sabtu, 23/06/2012 Padang Kawad, Sekolah Pegawai Kadet ABDB, Sungai Akar. Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah S.W.T dengan izinnya jua selesailah Majlis Tamat Latihan bagi para pelatih PKBN2 yang telah berlangsung di Padang Kawad, Sekolah Pegawai Kadet ABDB, Sungai Akar. Turut hadir dala...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Rabu, 20 Jun 2012 Perkampungan Sukan, Berakas Pada hari ini pelatih Platoon 1 hingga 4 akan membuat latihan tamat latihan dan latihan penuh sempena lawatan KEBWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI ...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Selasa, 19 Jun 2012 Perkampungan Sukan, Berakas Pada hari ini pelatih Platoon 1 hingga 4 akan membuat latihan penuh sempena lawatan KEBWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIR...read more
by info.pkbn • | | 0 comments
Selasa. 12 Jun 2012 Pagi ini kesemua Pelatih Platun 1 hingga 4 akan bergerak ke Tasik Merimbun untuk melakukan aktiviti Advanture Base Counceling yang telah dikendalikan oleh JAPEM. (Disediakan oleh : Nurul Syazwena Bte Marsum - Urusetia PKBN)
by info.pkbn • | | 0 comments
Isnin. 11 Jun 2012 Perkampungan Sukan, Berakas. Pagi ini kesemua Pelatih Platun 1 hingga 4 akan membuat latihan berkawad di Padang Kawad Perkampungan Sukan, Berakas. (Disediakan oleh : Nurul Syazwena Bte Marsum - Urusetia PKBN)
1234